Sequence|UVic PeptideTracker

UniProtKB Accession Start End Peptide Sequence
O18994 136 142 GDVNGEK
FASTA

>sp|O18994|GPX5_PIG Epididymal secretory glutathione peroxidase OS=Sus scrofa OX=9823 GN=GPX5 PE=1 SV=1
       
MTVQLGAFYLFPLFMAGFVQTNSNLEKMDCYKDVTGTIYDYDAFTLNGNEHIQFKQYAGKHVLFVNVATYCGLTAQYPELNTLQEELKPFGLVVLGFPCNQFGKQEPGENSEILLGLKYVRPGGGYVPNFQLFEKGDVNGEKEQKVFTFLKHSCPHPSELIGSIGYISWEPIRVHDIRWNFEKFLVGPDGVPVMRWVHETPISTVKSDILAYLKQFKTE
       

    Data source:UniProt