Sequence|UVic PeptideTracker

UniProtKB Accession Start End Peptide Sequence
P23687 99 111 VLYVQDSLEGEAR
FASTA

>sp|P23687|PPCE_PIG Prolyl endopeptidase OS=Sus scrofa OX=9823 GN=PREP PE=1 SV=1
       
MLSFQYPDVYRDETAIQDYHGHKVCDPYAWLEDPDSEQTKAFVEAQNKITVPFLEQCPIRGLYKERMTELYDYPKYSCHFKKGKRYFYFYNTGLQNQRVLYVQDSLEGEARVFLDPNILSDDGTVALRGYAFSEDGEYFAYGLSASGSDWVTIKFMKVDGAKELPDVLERVKFSCMAWTHDGKGMFYNAYPQQDGKSDGTETSTNLHQKLYYHVLGTDQSEDILCAEFPDEPKWMGGAELSDDGRYVLLSIREGCDPVNRLWYCDLQQESNGITGILKWVKLIDNFEGEYDYVTNEGTVFTFKTNRHSPNYRLINIDFTDPEESKWKVLVPEHEKDVLEWVACVRSNFLVLCYLHDVKNTLQLHDLATGALLKIFPLEVGSVVGYSGQKKDTEIFYQFTSFLSPGIIYHCDLTKEELEPRVFREVTVKGIDASDYQTVQIFYPSKDGTKIPMFIVHKKGIKLDGSHPAFLYGYGGFNISITPNYSVSRLIFVRHMGGVLAVANIRGGGEYGETWHKGGILANKQNCFDDFQCAAEYLIKEGYTSPKRLTINGGSNGGLLVATCANQRPDLFGCVIAQVGVMDMLKFHKYTIGHAWTTDYGCSDSKQHFEWLIKYSPLHNVKLPEADDIQYPSMLLLTADHDDRVVPLHSLKFIATLQYIVGRSRKQNNPLLIHVDTKAGHGAGKPTAKVIEEVSDMFAFIARCLNIDWIP
       

    Data source:UniProt